Zamów datkomat z terminalem Nayax


Już tylko krok dzieli Cię od zamówienia datkomatu. Wypełnij poniższy formularz i poczekaj na kontakt naszego konsultanta.

W przypadku pytań zadzwoń 512 789 150 lub napisz do nas na adres biuro@televend.pl


UWAGA:

Wysłanie formularza oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celu rejestracji, w tym na otrzymywanie komunikatów dotyczących postępu procesu rejestracji w formie wiadomości e-mail lub połączeń telefonicznych.

Upoważniam firmę Televend do podania moich danych kontaktowych firmie Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825 do celów przygotowania umowy na rozliczenie transakcji wykonanych na terminalach Nayax.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uruchomienia usługi. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.